dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 7 अप्रैल 2020

श्याम सलौना छै , मोहक नैना छै ।। गीतकार - दिनेश झा "माधव"

               ।। चुमाओन गीत ।।   श्याम सलौना  छै ,  मोहक नैना छै ,
              मन्द - मन्द  मुख  मुस्कान  ।
     गे  बहिना  पहुना  क  करियौन  चुमान ।।
             श्याम सलौना छै ...............।।
      तिनु भुवन में  , जोड़ा नहि  हिनकर ।
      बाजब की कहबौ  , बोल छन्हि मिठगर ।
    कौशल्या क लाला छै ,  चमकैत उजाला छै ,
                   रघुकुल   चानन   राम 
        गे बहिना पहुना क करियौन चुमान ।।
               श्याम सलौना छै ...........।।
       कोमल कोमल ,  गाल  छन्हि चोटकल ।
        दुधकटुआ जेना  , लागै छथि रघुवर । 
      दुल्हा अनाड़ी छै , तीनगो  महतारी छै ,
                नहि छन्हि किछुओ ग्यान 
          गे बहिना पहुना क करियौन चुमान ।।
                 श्याम सलौना छै..........।।
      चुमबे  जे  अयली  ,  मातु   सुनैना  ।
       देखि मगन मन ,   ढबकै छन्हि नैना ।
      आजु  सुहावन छै , मिथिला ई पावन छै ,
                  बाबा  कयलनि  धियादान 
          गे बहिना पहुना क करियौन चुमान ।।
                  श्याम सलौना छै ...........।।
        की  हम  कहबौ ,  तोरो  गे   सखिया  ।
        काजर  छै  लेपने  , सगरो  ई अँखिया ।
     " माधव " लिखल गीत ,  गाबु भरल प्रीत ,
                दुल्हा  रवि कुल शान  
         गे बहिना  पहुना  क  करियौन चुमान  ।।
               श्याम सलौना छै ..............।।

    ------  गीतकार दिनेश झा " माधव "
         सझुआर , बेनीपुर , दरभंगा , मिथिला 
                  8369384585

कोई टिप्पणी नहीं: