dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

बुधवार, 5 फ़रवरी 2020

छौड़ी छलक छुरी छल ।। रचनाकार - रेवती रमण झा "रमण"


   छटपटाइत छातीक  छिहुलैत
   छोटछीन छौड़ीक छवि
   छिरिआयल छाताक छाँहे छल
   छानविन छनैत छुब्ध छी
   छिटकैत छल , छल छुपकल
   छिटने छल छाउर
   छन्नेक छवि छटा छटायल
   छौड़ी छलक छुरी छल ।।

       रचनाकार
रेवती रमण झा "रमण"

मंगलवार, 4 फ़रवरी 2020

शव्दानुप्रास अलंकार ।। "चमचाक चालि" रचनाकार - रेवती रमण झा "रमण"


                                                              !! चमचाक चालि !!
                                                                     

चतरल   चहुँ   चमचाक  चाइल
चटपट चक्षुक चमत्कारे चिन्हैत
चाहक  चुसकीए   चुसि - चुसि
चिल्हक      चोंखगर       चोंचें
चियारैत     चमड़ी    चिबाबैत
चंडाल        चोभि    -    चोभि
चमडीक    चुम्बकीय    चटक
चानक     चादरि    चिन्हाबैत
चमकैत     चपलाक    चमके
चुपचाप         चित           के
चहटगर    चटकार    चटाबैत
चितासनक   चादरि   चढ़बैत
चटैत         चतुर       चमचा
 चरण  चाँपि   चुट्टीक   चालि 
चतरल  चहुँ चमचाक चालि

रचनाकार
रेवती रमण झा "रमण"