dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

बुधवार, 30 मई 2018

निर्गुन - पराती , रेवती रमण झा " रमण "

                        || निर्गुन - पराती ||

              सजन विनु रहिहहुँ  कओन सुहागिन ।
              एहि  घरी  प्रीत  मिलन  करु  सुन्दरि
              ना कर सोई अभागिन ।।  सजन.....

              साजि     सयन    जेवनार    जेमाबहुँ
              पुनि        अवसर       लभ     नाही ।
              बितहुँ    रयन    पिया   उठि   जैहहि
              तुँव सिर धुनि पचताहीं ।। सजन....

              साजु   सुभग   सुन्दरि   मुख  अयना
              हेरि         सकहि      पियु      तोरा ।
              रूप     कुरुप     पूछ    नहि    एकहुँ
              परत विरह तन कोरा ।।  साजन.....

              जो   यौवन   पियु   दरस   परस नहि
              सो        यौवन       भल        नाहीं ।
              जाको    पिया   पकरि   कर   लीन्हीं
              "रमण" जन्म तरि जाही ।। सजन...

                                 रचयिता
                         रेवती रमण झा " रमण "
                                       


कोई टिप्पणी नहीं: