dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 15 मई 2018

अहीं अवलम्ब हमर छी ए ।। गीतकार - रेवती रमण झा " रमण "

                 || अहीं अवलम्ब हमर छी ए ||
                               काली - गीत
                                       

माँ   काली   कृपा   जगदम्ब
  अहीं  अवलम्ब  हमर  छी  ए ।
कयलौ      कतेक     विलम्ब
    अहीं  अवलम्ब  हमर  छी  ए ।।

जे जे कयलौ , अहीं करयलौ
पाप पुण्य दिश हाथ धरयलौ

हमर     कसूर     की    अम्ब
                अहीं  अवलम्ब  हमर  छी  ए ।। माँ.......

      बैसि  गेलौ  हीय  सेवि  निरासा   
        आब अहिंक हमरा अछि आशा     

      रक्षा      करू       अविलम्ब      
                 अहीं  अवलम्ब हमर  छी  ए ।। माँ....... 

            "रमण" आहाँक माँ पद पंकज गहि    
          थाकि चुकल दुःख करुण कथा कहि

भक्त    अधम    सुत    अम्ब
                 अहीं  अवलम्ब  हमर  छी  ए ।। माँ.......

                       गीतकार                 
                            रेवती रमण झा " रमण "                                                   


                    
                     


                     
                     

                     


                     

                                      


                          


                                          
  


               

कोई टिप्पणी नहीं: