dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

शुक्रवार, 11 नवंबर 2011

अपन गाम

गाम अपन गाम अछि
पुरखा केर नाम अच्छी
कर्मभूमि माटी थिक
जनकिक धाम अच्छी //

गाम अपन गाम अछि
पाहून सन राम अछि
सीता जी बेटी छथी
सबहक़ प्रणाम अछि //

गाम अपन गाम अछि
भैया बलराम अछि
माधब केर राधा
प्रेम हिनकर दाम अच्छी //

गाम अपन गाम अछि
घरमे आराम अछि
गौरिकेर शंकर छथि
उगना बेदाम अछि //

गाम अपन गाम अछि
आम संग लातम अछि
लीची आर केराक संग
पान आ मखान अछि //

कोई टिप्पणी नहीं: