dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

सोमवार, 27 जून 2016

रे परदेशिया मोन कोना क' रहै

मनीष झा 
                  रे  परदेशिया मोन कोना क' रहै  नहि लागै किछु नीक गाम सन 
मोन लगै छै तीतबिसरल सबटा अप्पन रीति
रे  परदेशिया मोन कोना ' रहै 
हो  परदेशिया मोन कोना ' रहै

गामक परिवेश जतय अछि माटि अप्पन भाषा रौ 
की जानै boss  कसैया बोइने धरि छनि नाता रौ

जहिये मोन सनकलनि छोड़ि कए - चलिए देबनि गाम 
रे   परदेशिया मोन कोना ' रहै  हो
रे  परदेशिया मोन कोना ' रहै

मायक आँचर फाटल जाए अछि, पूत बसै ओहि देश मे
ठोह पारि कए कानथि सजनी , सजना छथि परदेश मे 
कतेक कलंक लगएबह भाई हउ - नहि बिसरह तू नाम 
रे परदेशिया मोन कोना ' रहै , हो
रे  परदेशिया मोन कोना ' रहै

बे'चक बदला सिटी पिपही , ललका बरफ मिठका रै
दोस रौ ! चल ने गामहिं मे सब फेर सँ रहबै एक ठां रै
जन्हथिन्ह बाबा बैद्यनाथ -
करथिन्ह पेटक वएह ओरीयान

रे  परदेशिया मोन कोना ' रहै  हो
रे परदेशिया मोन कोना ' रहै
रे  परदेशिया मोन कोना ' रहै

कोई टिप्पणी नहीं: