dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

शुक्रवार, 19 जुलाई 2019

आब लगैया डर गै || गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

                      || आब लगैया डर गै ||                           बहिना घुसि गेल बाढ़ि विकट                       सन    सबहक   घर गै ।
               देखि लगैया डर गै ना ।। ....


               केकरो भीत घरक खसि गेल
                कतेको माल जाल फंँसि गेल


    बच्चा बुढ़िया मरि गेल
                   दबि कय कोठीतर गै ।।  आब....


              जीवन  लागि   रहल  अनहार
                भयंकर जलक अछि फुफकार


      कतेको बैसल गाछ , आ
                जाकय कोठा पर गै ।।  आब....


          डुबि गेल सबहक घर घरारी
           दहि गेल कोठी आर बखारी


           कोना  क   बाँचत   प्राण  ई
                बैसल छी एसगर गै ।।   आब...


             सबहक  मोन  अछि  बौरायल
                प्राणक प्रलय पंथ अछि आयल


       धक    धक   करै    करेजा
                देखहिन आई हमर गे ।।  आब...


            जकर   छलै    गाम   में  शान
                टुटलै   ओकरौ   आई  गुमान


      "रमण"  जे   छल   धुरंधर
                 बैसल छै एसगर गै ।।    आब....


           गीतकार
            रेवती रमण झा "रमण"
       
    

     

                

            


                
                                              

            

         

          

           

          

             

         

    

                       

कोई टिप्पणी नहीं: