dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

बुधवार, 17 जुलाई 2019

कजरी ।। गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

                             || कजरी ||

            कि आहो रामा सुधियो ने लिहले मुरारी
            की मोरा बनवारी ए रामा ।।

            नित   दिन   देखी  नीके   सपनमा
            ठाढ़  पिया   छथि   बीचे  अंगनमा

            की आहो रामा सपनो रहय उधारी
            ने   एला    गिरधारी    ए   रामा ।।

            जँ  अवलोकी  अपन  मुख  अयना
            नव  यौवन   लखि   झहरय  नयना

           की आहो रामा अँचरा सं बटिया बुहारी
           ने   ऐला   गिरधारी   ए   रामा ।।

           "रमण" फुलायल सुमन आजु अंगना
             धिक थिक जीवन, हमर बिनु ललना

            कि आहोरामा सबदिन सगुन उचारी
            ने   एला   गिरधारी   ए   रामा ।।

                                गीतकार
                      रेवती रमण झा "रमण"
                                     

            

कोई टिप्पणी नहीं: