dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 26 मार्च 2019

चैतावर ।। गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

                               || चैतावर ||
                                         

                     आयल साजि  चैत मधुमास ।
                     आगत बनि ऋतुराज बसन्तहुँ
                     पूरल कोकिल आस ।।


                     कुसुमित कुँज विटप मधुआयल

                     अलि    कुल    कर    जेवनारे ।
                     विहग बृन्द कर कल रव कोमल
                     शीतल मन्द वयारे     ।। आयल......


                      बट  कचनार अनार  फुलायल 

                      छींटल रंग अवीरे ।
                      सुमन सुवास विपुल वन राजित
                      पावन संगम तीरे       ।। आयल......


                      आँचर झारि  आइ वसुधा भल

                      निज अजवारल कोरा ।
                      ऋतुपति हमर पूत्र पथ आवथु
                     "रमण" चारु चित चोरा    ।। आयल......


                                   गीतकार

                         रेवती रमण झा "रमण"
                                        mo-9997313751


कोई टिप्पणी नहीं: