dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

सोमवार, 9 जुलाई 2018

वर्षाती लोक गीत ।। गीतकार - रेवती रमण झा " रमण "

                     ||गोड़ियाक भीजल पटोर ||
                                       

                                        
                 आरे कखनो चमकै कारी रे बदरा रे 
                 कखनो रे चमकै गोर ।
                 रिमझिम   झहरै  टिप - टिप   वरषै
                 गोड़ियाक भीजल पटोर ।।

                 आरे  कखनो रे कौआ  अंगना बैसै
                 कखनो उरै आकाश ।
                 अमुआँ के डारि पर कखनो रे कौआ
                 रहि-रहि मचाबै शोर ।।  आरे.........

                 आरे  फूलल  बेली   फूलल  चमेली
                 फूलल फूल हजार ।
                 बीचे बसबरिया सं छिटकल किरणिया
                  रे मनमा में पसरल भोर ।।

                  रे     वह    पुरबैया    देबौ    रुपैया
                  झुलबै हमर मचान ।
                  कदमक  गाछ  पर लागल  हिरोला
                  रेशमक लागल रे डोर ।।  आरे.........

                                    गीतकार
                         रेवती रमण झा " रमण "
                          mob - 9997313751
                                        

                             

               
             
                         
a

कोई टिप्पणी नहीं: