dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 10 जुलाई 2018

मोरा प्रियतम भइल कठोर ।। गीतकार - रेवती रमण झा " रमण "

                   || मोरा प्रियतम भइल कठोर ||
                                             

                     अँखिया वरसत रे वनि सावन
                      मोरा  प्रियतम  भइल  कठोर ।।

                     यौवन रूप निरखि नयनन निज
                     रहत थिर नहि नोर , नयनन रहत....
                                                       अंखिया.....
                     बादल  गरजत  , मनमा  डरपत
                     बुन्दिया झहरत जोर , रिमझिम.....
                                                       अंखिया.....
                      रिमझिम  झहरत , मेहा वरसत    
                      डरपत रे मनमोर , रहि-रहि डरपत....
                                                       अंखिया.....  
                      "रमण" प्रिया प्रियतम बिनु जागल
                        निन्द नयन भेल थोर, सखी री निन्द....
                                                       अंखिया.....
                                        गीतकार
                             रेवती रमण झा " रमण "
                             mob - 9997313751
                                          
        

कोई टिप्पणी नहीं: