dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

सोमवार, 28 मई 2018

निर्गुन - रेवती रमण झा " रमण "

                                " निर्गुन "

                   छूटल    हो    ,   आजु    छूटल    हो
                   मोरा   नहिरा   से   नाता   छूटल  हो

                   जबहि मिलन आयो संग रे सहेलिया
                   अँखिया से आंसू टुटल हो ।।  आजु.....

                   काँचहि  वाँस  के  डोली  रे  गवनमा
                   चारि कहरिया जुटल हो ।।  आजु.......

                   अपन - अपन  कहि  धनमा बटोरल
                   आजु सकल मिलि लूटल हो ।। आजु.....

                   कहत रमण भाई  सुनो बक - साधो
                   आज करमुआँ फुटल हो ।।  आजु.......

                                    रचयिता
                         रेवती रमण झा " रमण "
                                        

      

कोई टिप्पणी नहीं: