dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 16 जुलाई 2019

भावनाक पाँति

                     
                    भावनाक पाँती जे गढ़ल
                                     

मिथिलेश   जी  अपनेक   कविता  पढ़ल ।
भावनाक         पाँती        जे       गढ़ल ।।
घन   घटाक   छटा    आबि   उमड़ि  गेल ।
कल कंठ में कृष्ण भोगक स्वादभरि गेल ।।

रचनाकार
रेवती रमण झा "रमण"

कोई टिप्पणी नहीं: