dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 2 जुलाई 2019

bhola kiyak rusal chhi yo , nachari गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

         || नचारी ||
                                       

                                             भोला कीयक रुसल छी यौ । 
                                                           एक अहाँ के ध्यान लगा क
                                                            हम बैसल छी यौ ।।
                                                    भोला....
                                                         रगड़ि रगड़ि नित भाँग घोंटि
                                                         भरि लोटा आनि चढ़यलौ ।     
                                                         आँक धथुर बेलपाते तोरलौ  
                                                         कीय    सूतल    छी   यौ ।।  
                                                                               भोला...   
                                                         खोलू अपन त्रिनेत्र त्रिलोकी  
                                                         नाथ      दिगम्बर     जागू । 
                                                         द्वारि पे दुखिया कानि रहल  

                                                         किय  कान  नै  दैछी  यौ
                                                                                            भोला....     

                                                        लेप लगौलौ चिता भस्म तन  
                                                        उर   राजित   मुण्ड   माल ।   
                                                       खन बसहा पर साजि खनहि 
                                                       डमरू   बजबै    छी   यौ ।।
                                                                              भोला.....         
                                                        गंगाधर शशिधर शिवशंकर
                                                         खोलू     अपन      केबार ।
                                                       उबडुब"रमण"प्राण भवसागर
                                                     बीच  फंसल       छी        यौ ।।
                                                                            भोला....                     गीतकार

                      रेवती रमण झा "रमण"
                                      

         

कोई टिप्पणी नहीं: