dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 30 अप्रैल 2019

" मउहक गीत " रूचि सं जेमि लीय ।।। गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

                               ।। मउहक ।।
                           रूचि सं जेमि लीय
                                     
                   
                   सुनू    लालन     मोहन    चितचोर
                   रूचि   सं   जेमि   लीय ।।  सुनू...

                   बनल अनोन जे किछु आहाँ पबियौ
                   काल्हि तरि देब व्यंजन तिलकोर ।।
                                                   रूचि सं.....
                   सारि   सरहोजि   चहूँ  दिश  बैसलि
                   ठाढ़ि    सासू    करै   छथि    निहोर
                                                     रूचि सं....
                   दूधक  दाम  माय   पहिने  गनौलनि
                   आब  लटकल  कथी  लय अइ ठोर
                                                   रूचि सं.....
                   अछि,आबो  अभाव  बहिन के बेचू
                   हमरा    भैया   लगा    दीय    जोड़
                                                   रूचि सं.....
                   "रमण" ओझा लाज आबो लगाबू
                    भरि  मिथिला  में   भय  गेल  शोर
                     रूचि      सं       जेमि      लीय ।।
   
                                    गीतकार
                          रेवती रमण झा "रमण"
                          mob - 09997313751


कोई टिप्पणी नहीं: