dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 2 अप्रैल 2019

|| चैतावर || पिया निरमोहिया ।। गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

                               || चैतावर ||
                                                        मोरा रे आँगनमा  अमुआ के गछिया

               ताहि चढ़ि कुहुकै कोयलिया हो रामा
                                      पिया निरमोहिया ।।
               कबहूँ त बोलै कोइली दिन दुपहरिया
               कबहूँ  बोलै  आधि  रतिया  हो  रामा
                                      पिया निरमोहिया ।।    
               मजरल अमुँआ , फुलाया गेल नेमुँआ
               भमरा  के  जागल  परनमा  हो  रामा  
                                      पिया निरमोहिया ।।
              कथी बिनु सुन लागै अमुँआ के गछिया
              कथी  बिनु  सुन   भवनमाँ  हो   रामा
                                      पिया निरमोहिया ।।  
              कोइली बिनु सुन लागै अमुँआ के गछिया
              पिया  बिनु  सुन  भवनमा , हो  रामा   
                                     पिया निरमोहिया ।। 
              "रमण"  न  भावै  चित  अन धन सोनमा
               बालक  बिनु सुन अंगनमा  हो रामा
                                           पिया निरमोहिया ।।


                                     गीतकार

                           रेवती रमण झा "रमण"
                                          
   

कोई टिप्पणी नहीं: