dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

रविवार, 5 अगस्त 2018

शिव नचारी ।। गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

                                                                  || नचारी ||
                                        
कि आहो रामा,भंगिया गइल बौराई
खोजब   कहाँ    जाइ   ए   रामा ।।

कार्तिक   गणपति   केलनि   लड़ाई
भांग    के    छोरि    छोरौलहुँ   जाई

        कि आहो रामा,एतबहि में गेला रिसीआई
खोजब कहाँ.............................

              कुण्डी   फेकि   लेलनि   मृग   छाल         
        बसहा    चढ़ि  भोला   भय  मतवाला

    कि आहो रामा,नाग  लेलनि लपटाई
खोजब कहाँ............................

 "रमण"  एहन   छथि  मोर  दिगम्बर
 वेद  पुराण  सुयश   अछि  जिनकर

     कि आहो रामा,हिनका के कहत बुझाई
   खोजब    कहाँ    जाई    ए    रामा ।।

गीतकार
रेवती रमण झा "रमण"
mob- 9997313751

कोई टिप्पणी नहीं: