dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

बुधवार, 15 जुलाई 2015

अहाँ बिनाकs जिनगी !!

अहाँ बिनाकs जिनगी !!
किए हमरा अहाँ एतेक तड़पबैत छी ,
ई तड़प आब हमरा सहल नई जाइय !
ई जिनगी दू दिनके अछि , बस
अहाँ बेगर हमरा जियल नई जाइय !!
अहाँ किए हमर दिल सँ दूर भगैत छी ,
दूर जाक हमर दिल दुःखा रहल छी !
प्रेमकs वादा भुइल रहल छी ,
बिच बाट पs किया साथ छोइड़ रहल छी !!
केने छलौं वादा अहाँ वादा सात जनमके,
जीवनसाथी बनब हम जनम - जनमके !
किए वचन तोइड रहल छी ,
हमरा छोइडक अहाँ कत जारहल छी !!
हमरा सँ की भेल एहन गल्ति जँ ,
अहाँ गेलौं हमर दिल तोइडक !
हम जिय नई सकब अहाँ बिन रहिक ,
किए गेलौं अहाँ हमरा अकेला छोइडक !!
किए हमरा अहाँ एतेक तड़पबैत छी ,
ई तड़प आब हमरा सहल नई जाइय !
हम अही पs आश लगौने छी , बस
अही पर आश लगौने छी

कोई टिप्पणी नहीं: