dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 12 जुलाई 2016

सोहर ( बेटी जन्म )

सोहर ( बेटी जन्म )

शिव कुमार झा टिल्लू 
**********************************
कठोर पाथरपर दूभि जनमि हरियायलि रे 

ललना सुन्न अकानक कान भ' मैथिली आयलि रे !
अचकेमे हँसल नोरक स्वर चम्पा फुलायलि रे
ललना जगतक जननि सुनयनाके' कोर सजायलि रे !
जनकक जपतप पसिझल कलिका खिलायलि रे
ललना धरतीसँ उपटि भवानीमाँ मिथिला समायलि रे !
आइ जगत के भामिनी मिथिके' हँसायलि रे
ललना जकर चरणलग जगत ओ बेटीबनि आयलि रे !
सकल जनकपुर मायक कोखि गढायलि रे
ललना जनकके' सियाधिया दानके' मान बढायलि रे !

कोई टिप्पणी नहीं: