dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

रविवार, 17 मार्च 2019

टका अछि भगवान ।। गीतकार - रेवती रमण झा "रमण"

                        ।। टका अछि भगवान ।।
                                         

                    टका करम , धरम अछि टका
                    टका     वेद     पुराण ।
                    सर समाज कुटुम्ब अछि टका
                    टका     अछि   भगवान  ।।

                    कुचरैत रहि  गेल  मोनक कौआ
                    जीभक स्वादक नै तकलौ बौआ

                    धनपति  लाल  अइ  नाम  हमर
                    खरकटले    रहि    गेल     प्राण
                    रौ बौआ  टका  अछि भगवान

                    बेटा बितभरि किछु नै छोरलक
                    ताला तिजौरी  सबटा  तोरलक

                    झरल जुवानी , आयल बुढ़ापा
                    जरि    गेल      सब     अरमान
                    रौ बौआ  टका  अछि भगवान

                    जानि कतेको अनुचित कयलौ
                    भाई  सहोदरा   के   ठुकरयलौ

                    कतौ ताकै छी , कियो अपन नै
                    जीवनहि       भेल         विरान
                    रौ बौआ  टका  अछि भगवान

                    टुकुर-टुकुर हम ताकि रहल छी
                    बाहर  भीतर  झाँकि  रहल छी

                   डब-डब आँखि में नोर भरल अछि
                   अधर    में     लटकल     प्राण
                   रौ बौआ  टका  अछि भगवान

                   "रमण"   सुनू  यौ   बाबू  भैया
                     निन्द   हमर   ल  गेल   रुपैया

                     दस  टके   इतराऊ   नै  मीता
                     यौ    दस     सगे     में   जान
                     रौ बौआ   टका   नै भगवान

                                  गीतकार
                         रेवती रमण झा "रमण
        

  

कोई टिप्पणी नहीं: