dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 3 अप्रैल 2018

"विरह गीत" - रेवती रमण झा " रमण "

                || दुइ दिन चान बढ़ल तजि देल ||
                                "विरह गीत"
                    दुइ दिन चान बढ़ल तजि देल ।
                    जे शशि आब  पूर्ण सन भेल ।।

                    आब मधुप मधु  जँ नहि पान ।
                    तँ रस छिन नित होयत मलान ।।

                    असह  उमा पति  शत्रुक घात ।
                    प्राण विहून  कैल  निज गात ।।

                    करमक  छूछ  पूछ  नही  एक ।
                    भाग  जाहि  वर  मीत अनेक ।।

                  "रमण" सुमन मति गति तुव जान ।
                    भल करम नहि  लीखल विधान ।।

                                     रचयिता
                           रेवती रमण झा " रमण "
                                         

कोई टिप्पणी नहीं: