dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

मंगलवार, 3 अप्रैल 2018

वर ऋतुराज तकै छथि मान - रचयिता - रेवती रमण झा"रमण"

                 || वर ऋतुराज तकै छथि मान ||

                अलि कलि केलि चाहय मधु पान ।
                वर  ऋतुराज   तकै   छथि  मान ।।

                निन्द  अभागलि  भंग  खन  भेल ।
                पिक कल - रव कर उठि गण गेल ।।

                अलि गण लखि मोर कर उपहास ।
                 एहि  अवसर  पहुँ  कर दूर वास ।।

                धरा  धरन  धर    रिपु  तन  आन ।
                ई   अवसर   जकरा   सैह  जान ।।

                मौन  "रमण"  इह  अवसर खोय ।
                उरग    छुछुन्नर  धय   गति  होय ।।

                                   रचयिता
                         रेवती रमण झा " रमण "
                                        

कोई टिप्पणी नहीं: