dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

सोमवार, 9 दिसंबर 2019

हजमाक गीत ।। रचनाकार - रेवती रमण झा "रमण"

         
                                !! हजमाक गीत !!

   

                             कडरिक बीर सन पातर
                             कुसुम रंगि तोरे देबौ रे ।
                             हजमा बौआ के काटै नामी केस
                             पीयर धोती तोरे देबौ रे ।।

                             हजमा रे चिन्ह क लीहैं रे
                             गोरे - गोरे कनियाँ लीहैं रे

                             हजमा रे कमलक फूल सन मामी
                             बौआ के सबटा तोरे देबौ रे ।। कडरिक....

                              मधुरे  भोजन  देबौ  रे
                              भरि भरि थारी देबौ रे

                               हजमा रे व्यंजन तरि तिलकोर
                               पडोरे तरि तोरे देबौ रे ।।  कडरिक....

                              आँगन नीपि ढेयोरि अडिपन
                               मंगल गाओल हे

                               "रमण" हे युग युग जीबू मोर लाल
                                बधाई सब तोरे देबौ रे ।।  कडरिक.....

                                     रचनाकार
                             रेवती रमण झा "रमण"कोई टिप्पणी नहीं: