dahej mukt mithila

(एकमात्र संकल्‍प ध्‍यान मे-मिथिला राज्‍य हो संविधान मे) अप्पन गाम घरक ढंग ,अप्पन रहन - सहन के संग,अप्पन गाम-अप्पन बात में अपनेक सब के स्वागत अछि!अपन गाम -अपन घरअप्पन ज्ञान आ अप्पन संस्कारक सँग किछु कहबाक एकटा छोटछिन प्रयास अछि! हरेक मिथिला वाशी ईहा कहैत अछि... छी मैथिल मिथिला करे शंतान, जत्य रही ओ छी मिथिले धाम, याद रखु बस अप्पन गाम - अप्पन बात ,अप्पन मान " जय मैथिल जय मिथिला धाम" "स्वर्ग सं सुन्दर अपन गाम" E-mail: apangaamghar@gmail.com,madankumarthakur@gmail.com mo-9312460150

शुक्रवार, 23 मार्च 2018

सुन्दरि यौवन धन दिन चारि - रेवती रमण झा " रमण "

             

                     सुन्दरि यौवन धन दिन चारि ।
                     यावत तन संचित रस - रंगहुँ
                     तावत      तृषित       मुरारि ।।

                    गोधन गजधन बाजि रतन धन
                    सकल   विदित    जग   जान ।
                    पर यौवन-धन पाय सकल धन
                    तेजहुँ        धुरि         समान ।।

                   यौवन धन लखि कलि मादक मन
                   अलि    -  कुल     कर    सम्माने ।
                   छूछ   पराग     पूछ    नहि   एकहूँ
                   बाद          करहुँ         अनुमाने ।।

                  हे   कामिनि   मद  -  मान  बिसारहुँ
                  लघु       यौवन    -    धन       रुपे ।
                  नमहुँ   पाबि   तरुअर  फल   सुन्दरि
                  निरखहुँ          श्याम        सरूपे  ।।

                  "रमण" सुमन अलि प्रीत जेमाओल
                   कयलहुँ           सरबस          दाने ।
                   ई   यौवन   पुरुषक   थिक    सुन्दरि
                   तो      जनि        करह      गुमाने  ।।

                                     रचयिता
                          रेवती रमण झा " रमण "
                                          


               
  

कोई टिप्पणी नहीं: